Categorieën
Pleziervaartwinkel

Dr. C. Lelyweg 2b, 6827BH Arnhem
+31 26 445 65 97
Ma - Vr  08:00 - 18:00 uur | Za 08:30 - 17:00
Desktop 1 – dynamisch megamenu

HomeKlantenserviceRetourneren en ruilen

Retourneren en ruilen

Meest gestelde vragen

Download herroeping formulier
Mag ik mijn artikel retourneren?

Wij hebben een retourtermijn van 14 dagen. De retourtermijn gaat in op de dag dat jij het artikel ontvangt.

Hoe retourneer ik mijn artikel?

Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is naar dit adres:

Scheepvaartwinkel Marine B.V.

Dr. C. Lelyweg 2b

6827BH Arnhem

Ga voorzichtig om met onze producten. Mocht er schade zijn, dan is het mogelijk dat je aansprakelijk bent voor de waardevermindering van het product die hierdoor is ontstaan.

Moet ik betalen bij retourneren?

Ja, de retourkosten zijn voor eigen rekening.

Kan ik mijn retour laten ophalen?

Wanneer wij zelf moeten rijden om het product op te halen rekenen wij €1,- per kilometer.

 

Wanneer krijg ik mijn geld terug?

We betalen je geld binnen 14 dagen terug.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Ons retouradres is Dr. C. Lelyweg 2b, 6827 BH Arnhem. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Chat openen
Roept u maar..
Welkom bij de Pleziervaartwinkel, waar zouden wij u mee kunnen helpen?